PROJEKTY | POISTENIE | FINANCIE | REALITY | PORADENSTVO

O nás

Agroporadca od roku 2002 spolupracuje s podnikateľmi pôsobiacimi v poľnohospodárskej prvovýrobe, v spracovaní produktov poľnohospodárskej prvovýroby, v potravinárstve a v poradenstve.

Agroporadca je zameraný na komplexné služby manažmentu oddelených a viazaných priamych platieb a priamych podpôr, projektový manažment opatrení Programu rozvoja vidieka, externé investičné, prevádzkové financovanie a refinancovanie, optimalizáciu nákladov na poistenie, správu poistenia, likvidáciu poistných udalostí, realitné sluby a pozemkové právo a poskytuje služby špecializovaných odborných poradcov v ŽV a RV.

Cieľom spolupráce je čo najlepšieho využitie možností sektoru pôdohospodárstva a PRV 2014-2020 pre každého poľnohospodára.

Partneri
Skeagis


Kontakt
agroporadca@aprocon.eu +421 902 690 690

+421 902 690 690
agroporadca@aprocon.eu

Obsah presťahovaný na samostatnú doménu: www.agroporadca.sk

©2016 APROCON BUSINESS GROUP, website created by: jakub D.