PROJEKTY | POISTENIE | FINANCIE | REALITY | PORADENSTVO

APROCON

PROJEKTY | POISTENIE | FINANCIE | REALITY | PORADENSTVO

Skupina APROCON vznikla transformáciou poradenských spoločností skupiny PP Consulting, ktoré úspešne pôsobili na slovenskom poradenskom trhu od roku 2002. Transformácia prebehla v roku 2006 a priniesla očakávané zmeny v riadení a rozvoji aktivít všetkých spoločností skupiny APROCON. Aktuálne sa zameriavame na:

1. projektový manažment investičných zámerov a podnikateľské plány pre právnické osoby,

2. optimalizáciu a správu poistných a finančných produktov právnických a fyzických osôb,

3. široký rozsah poradenstva a služieb.

Referencie sú pre nás hlavným nástrojom pre rast. Ďakujeme všetkým našim klientom za spoluprácu a výhradne pozitívne referencie od roku 2002.

aprocon@aprocon.eu +421 902 690 690

SPRÁVCA PROJEKTOV poskytuje projektový manažment rámcových programov, štrukturálnych fondov, národných a medzinárodných grantových schém. Výhodou systému správca projektov je 1. možnosť začiatku spolupráce na projektoch v rôznych fázach ich prípravy, implementácie alebo kontroly, 2. trvanie spolupráce až do ukončenia monitorovacích období projektov, 3. spolupráca pri kontrolách a 4. online systém riadenia projektov.

SPRÁVCA POISTENIA poskytuje 1. porovnanie cien a podmienok poistenia vo všetkých poisťovniach, 2. zmluvný servis a správu poistenia osobne aj online, 3. škodový servis a likvidáciu poistných udalostí, 4. online systém správy poistenia HomeOffice. Výhodou systému správca poistenia je spolupráca so všetkými poisťovňami, skúsení poradcovia a integrácia všetkých služieb a informácií v online systéme.

SPRÁVCA FINANCIÍ poskytuje 1. porovnanie cien a podmienok finančných produktov vybraných bánk a leasingových spol., 2. zmluvný servis, správu a refinancovanie úverov osobne aj online, 3. online systém správy finančných produktov HomeOffice. Výhodou systému správca financií je prehľad o finančných produktoch, skúsení poradcovia a integrácia všetkých služieb a informácií v online systéme.

SPRÁVCA PORADCOV poskytuje celoslovenskú sieť odborníkov v rôznych oblastiach poradenstva a služieb. Na základe konzultácií a vašich individuálnych požiadaviek Vám poskytneme našich interných odborníkov alebo na základe referencií zabezpečíme služby spolupracujúcich firiem a odborníkov. Pre podnikateľov poskytujeme špecializované poradenstvo a služby: plány podnikania, financovanie, optimalizácie, win win a B2B partnerstvá. Poradenstvo a služby sú založené na princípoch fair trade. Špecifické miesto má v tejto oblasti systém AGROPORADCA.

©2016 APROCON BUSINESS GROUP, website created by: jakub D.