PROJEKTY | POISTENIE | FINANCIE | REALITY | PORADENSTVO

Kariéra

Hľadáme skvelých ľudí do tímu k našim profesionálom. Ponúkame dlhodobú spoluprácu na báze obojstrannej výhodnosti a zázemie spoločnosti so skúsenosťami a prepracovaným systémom odmeňovania. Okrem toho hľadáme aj ľudí na konkrétne pozície pre našich klientov a spolupracujúce firmy.

V prípade záujmu zašlite požadované dokumenty presne podľa požiadaviek pre konkrétnu pozíciu na e-mailovú adresu aprocon@aprocon.eu

Interné pozície

Firemný právnik

Druh pracovného pomeru: na dohodu

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • poskytovanie profesionálneho právneho poradenstva a informačnej podpory v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, fondov finančnej pomoci EÚ, grantov podľa politík EÚ, poisťovníctva, real estate, práv duševného vlastníctva, verejného obstarávania,
 • príprava, tvorba a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie,
 • právna ochrana spoločnosti voči tretím osobám,
 • zastupovanie spoločnosti v súdnych a správnych konaniach,
 • zodpovednosť za právnu agendu spoločnosti,
 • samostatná práca na jednotlivých právnych prípadoch,
 • vedenie interného právneho systému - smernice a nariadenia,
 • práca v tíme na jednotlivých prípadoch,
 • monitoring legislatívnych návrhov a zmien,
 • príprava právnych stanovísk,
 • komunikácia s tretími stranami,
 • reporting vedeniu spoločnosti.

Ponúkame:

 • moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
 • podmienky pre systematický a odborný rozvoj v tíme odborníkov,
 • ohodnotenie zodpovedajúce výkonu,
 • rozvinutý systém odmeňovania a benefitov.

Požadované vzdelanie:

 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské III. stupňa

Zameranie, odbor:

 • právnické

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk - expert

Počítačové znalosti - používateľ:

 • Internet (e-mail, www) - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Outlook - pokročilý
 • Microsoft Word - pokročilý

Vodičský preukaz: B

Požadovaná prax: Počet rokov praxe 3

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • odborné skúsenosti z praxe v občianskom a obchodnom práve,
 • výborná orientácia a prax v právnej problematike štrukturálnych fondov a grantov podľa politík EÚ,
 • orientácia v právach duševného vlastníctva,
 • orientácia vo verejnom obstarávaní,
 • základné poznatky z poisťovníctva a realitnej problematiky,
 • výborné komunikačné, argumentačné a analytické schopnosti,
 • motivácia pracovať v malom tíme ale aj samostatne,
 • orientácia na výsledok,
 • precíznosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, disciplinovanosť,
 • schopnosť pracovať pod časovým tlakom,
 • príjemné vystupovanie,
 • morálna a občianska bezúhonnosť.

Váš životopis posielajte v slovenskom a anglickom jazyku spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete, prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti v požadovaných oblastiach právneho poradenstva.
Odpovieme len vybraným uchádzačom.

Stiahnuť v PDF (441 kB)

Marketingový manažér

Druh pracovného pomeru: na dohodu, živnosť, s.r.o

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • odborné poradenstvo v rámci vzťahov s klientmi,
 • vytvorenie a manažment marketingových stratégií,
 • spolupráca pri tvorbe firemných dokumentov a web stránky spoločnosti,
 • tvorba zákazníckych benefitov a súťaží,
 • zodpovednosť za propagáciu spoločnosti smerom k verejnosti a médiám,
 • podpora a rozvoj image spoločnosti,
 • e-marketing,
 • obchodné rokovania,
 • cestovanie,
 • reporting vedeniu spoločnosti.

Ponúkame:

 • moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
 • zaujímavé zamestnanie v perspektívnom odvetví,
 • podmienky pre systematický a odborný rozvoj,
 • ohodnotenie zodpovedajúce výkonu,
 • rozvinutý systém odmeňovania a benefitov.

Požadované vzdelanie:

 • vysokoškolské II. stupňa

Zameranie, odbor:

 • marketing,
 • žurnalistika alebo masmediálna komunikácia,
 • ekonomické.

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk - aktívne

Počítačové znalosti - používateľ:

 • Internet (e-mail, www) - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Outlook - pokročilý
 • Microsoft Word - pokročilý
 • Google - pokročilý
 • Facebook - pokročilý
 • Linkedln - pokročilý
 • Skype - pokročilý

Vodičský preukaz: B

Požadovaná prax: Počet rokov praxe 3

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • orientácia, znalosti a prax v oblasti marketingu,
 • zodpovednosť pri riešení úloh podriadených cieľu,
 • kreativita a analytické schopnosti,
 • disciplinované myslenie a konanie,
 • profesionálny prístup k zverenej agende,
 • samostatnosť aj práca v tíme,
 • preukázateľné skúsenosti s obchodnými rokovaniami,
 • výborná znalosť slovenského jazyka,
 • vynikajúca orientácia v e-marketingu,
 • predchádzajúca prax na podobnej pozícií výhodou,
 • skúsenosti z práce v médiách vítané,
 • príjemný vzhľad, kultivované vystupovanie,
 • morálna a občianska bezúhonnosť,
 • znalosť etikety a protokolu.

Váš životopis posielajte v slovenskom a anglickom jazyku spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete, prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti. K svojej žiadosti pripojte aj Váš krátky komentár na tému marketingu k webovým stránkam spoločností (www.aprocon.eu).
Odpovieme len vybraným uchádzačom.

Stiahnuť v PDF (443 kB)

Office manažér
Druh pracovného pomeru: na dohodu, živnosť, s.r.o

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • komplexná starostlivosť o administratívny chod firmy/kancelárií/servisných a skladových priestorov,
 • organizácia dodávateľov služieb a tovarov,
 • prieskum trhu a návrhy na optimalizáciu výdavkov spoločnosti,
 • zapisovanie prijatej / odoslanej pošty a doručovanie na poštu,
 • vedenie pokladne, práca so zverenými peňažnými prostriedkami, vedenie pokladničnej knihy, vystavovanie pokladničných dokladov,
 • príprava podkladov podľa požiadaviek konateľa spoločnosti,
 • komunikácia s úradmi,
 • kompletizácia účtovných podkladov pre účtovnú firmu,
 • vedenie knihy jázd,
 • prepisovanie, úprava, organizácia a archivácia dokumentov,
 • zakladanie zmlúv a uloženie kópií (scan PDF),
 • editácia www stránok spoločnosti (CMS),
 • vedenie evidencie úloh príslušného organizačného útvaru a sledovanie termínov ich plnenia,
 • organizovanie návštev, porád, obchodných stretnutí,
 • klientsky servis vr. občerstvenia,
 • príprava služobných ciest, zabezpečenie víz, kúpa leteniek, zabezpečenie hotela, auta, večere a všetkých požiadaviek konateľa,
 • komunikácia s obchodnými partnermi, príp. asistentmi a vybavovanie všetkých potrebných náležitostí,
 • evidencia dochádzky,
 • starostlivosť o trezor a jeho obsah,
 • starostlivosť o vozový park a kontrola firemných vozidiel,
 • udržiavanie poriadku v kancelárií, skartovanie nežiaducich dokumentov,
 • nákup nápojov a potravín, nákup kancelárskych potrieb, nákup darov pre partnerov,
 • asistencia s prípravou projektov, kopírovanie, overovanie, prepisovanie, výber výpisov na súde, vybavovanie potrebných dokumentov z poisťovní, bánk, daňového úradu, kompletizácia projektov, odovzdávanie projektov a iných dokumentov do podateľní (príp. osobne do rúk),
 • organizácia firemných akcií a športových podujatí,
 • osobná asistencia konateľovi spoločnosti a jeho zastupovanie v neprítomnosti,
 • reporting vedeniu spoločnosti.

Ponúkame:

 • kolektív skúsených kolegov a vedenie spoločnosti vyžadujúce najlepšie výkony,
 • moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
 • zaujímavú spoluprácu v perspektívnom odvetví,
 • podmienky pre systematický odborný rozvoj,
 • ohodnotenie zodpovedajúce výkonu,
 • rozvinutý systém odmeňovania a benefitov.

Požadované vzdelanie:

 • stredoškolské s maturitou,
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie,
 • vysokoškolské I. stupňa,
 • Zameranie, odbor: ekonomické

Jazykové znalosti: anglický jazyk - aktívne

Počítačové znalosti - používateľ:

 • Internet (e-mail, www) – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • editácia www stránky (CMS)

Vodičský preukaz: skupina B a minimálne 2 roky praxe

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • organizačné schopnosti a analytické myslenie,
 • skúsenosti s riadením chodu kancelárie.
Váš životopis posielajte v slovenskom jazyku a anglickom jazyku spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete, prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti.
Odpovieme len vybraným uchádzačom.

Stiahnuť v PDF (432kB)

Online marketing specialist

Druh pracovného pomeru: na dohodu, živnosť, s.r.o

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • reklama na internetových médiách

Ponúkame:

 • práca je vhodná pre študenta vysokoškolského štúdia,
 • príležitosť pracovať pre stabilnú a silnú spoločnosť,
 • moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
 • zaujímavá spolupráca v perspektívnom odvetví,
 • podmienky pre systematický odborný rozvoj,
 • ohodnotenie zodpovedajúce výkonu.

Požadované vzdelanie:

 • stredoškolské s maturitou
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • vysokoškolské I.stupňa
 • vysokoškolské II.stupňa

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk - aktívne

Znalosti - pokročilý používateľ:

 • Internet (e-mail, www)
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Outlook
 • Microsoft Word
 • Adobe Photoshop
 • Google adwords
 • Google analytics
 • Facebook

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • záujem o vývoj reklamy na internetových médiách,
 • kreativita, disciplinované myslenie a konanie,
 • vynikajúca znalosť slovenského jazyka,
 • schopnosť plánovať,
 • samostatnosť aj práca v tíme,
 • morálna a občianska bezúhonnosť.

Váš životopis posielajte v slovenskom a anglickom jazyku spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete, prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti. K svojej žiadosti pripojte aj Váš krátky komentár k webovým stránkam spoločností (www.aprocon.eu a www.sasar.eu).
Odpovieme len vybraným uchádzačom.

Stiahnuť v PDF (513 kB)

Programátor

Druh pracovného pomeru: na dohodu, živnosť, s.r.o

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • vývoj web aplikácií a web stránok

Ponúkame:

 • práca je vhodná pre študenta vysokoškolského štúdia,
 • príležitosť pracovať pre stabilnú a silnú spoločnosť,
 • moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
 • zaujímavá spolupráca v perspektívnom odvetví,
 • podmienky pre systematický odborný rozvoj,
 • ohodnotenie zodpovedajúce výkonu.

Požadované vzdelanie:

 • stredoškolské s maturitou
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • vysokoškolské I.stupňa
 • vysokoškolské II.stupňa

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk - aktívne

Znalosti - pokročilý používateľ:

 • CSS 3 - expert
 • HTML 5 - expert
 • Microsoft Azure - pokročilý
 • MS SQL DB - pokročilý
 • Visual studio 2015 – pokročilý
 • Entity Framework 6 - pokročilý
 • ASP.Net MVC 5 - pokročilý
 • C# - pokročilý
 • PHP 5.4 - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • záujem o vývoj vo webdesigne, znalosti HTML a CSS nevyhnutné,
 • kreativita, analytické schopnosti,
 • disciplinované myslenie a konanie,
 • zodpovednosť pri riešení úloh podriadených cieľu,
 • samostatnosť aj práca v tíme,
 • morálna a občianska bezúhonnosť.

Váš životopis posielajte v slovenskom a anglickom jazyku spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete, prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti. K svojej žiadosti pripojte aj Váš krátky komentár k webovým stránkam spoločností (www.aprocon.eu a www.sasar.eu).
Odpovieme len vybraným uchádzačom.

Stiahnuť v PDF (517 kB)


Projekty

Manažér projektov EÚ

Druh pracovného pomeru: na dohodu, živnosť, s.r.o

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • odborné poradenstvo pre projekty v rámci grantov podľa politík EÚ a štrukturálnych fondov,
 • riadenie procesov projektového manažmentu pridelených projektov,
 • spolupráca s klientmi, príslušnými ministerstvami a orgánmi EÚ, implementačnými agentúrami, orgánmi štátnej a miestnej správy a inými inštitúciami...,
 • analytická archivácia dokumentácie v listinnej aj elektronickej forme,
 • vypracovanie a administrácia projektov,
 • služobné cesty SR / zahraničie,
 • editácia www stránok spoločnosti (CMS).

Ponúkame:

 • moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
 • zaujímavú prácu v perspektívnom odvetví
 • podmienky pre systematický odborný rozvoj,
 • ohodnotenie zodpovedajúce výkonu,
 • rozvinutý systém odmeňovania a benefitov.

Požadované vzdelanie:

 • vysokoškolské II. stupňa

Zameranie, odbor:

 • ekonomické,
 • právne.

Jazykové znalosti:

 • anglický jazyk - aktívne,
 • francúzsky jazyk - aktívne /výhodou/,
 • nemecký jazyk - aktívne /výhodou/.

Počítačové znalosti:

 • Microsoft Outlook - pokročilý
 • Microsoft Word - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Internet (e-mail, www) - pokročilý

Vodičský preukaz: B

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • orientácia, znalosti, prax v oblasti grantov podľa politík EÚ a štrukturálnych fondov,
 • vysoké pracovné nasadenie, flexibilita, samostatnosť a zodpovednosť,
 • analytické myslenie,
 • disciplinované myslenie a konanie,
 • morálna a občianska bezúhonnosť,
 • reprezentatívne vystupovanie,
 • orientácia na výsledok,
 • neustály odborný rozvoj a samovzdelávanie,
 • ochota prijímať nové informácie, precíznosť v práci,
 • všeobecný prehľad.

Váš životopis posielajte v slovenskom a anglickom jazyku spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti.
Odpovieme len vybraným uchádzačom.

Stiahnuť v PDF (266 kB)


Poistenie

Podriadený finančný agent

Druh pracovného pomeru: na dohodu, živnosť, s.r.o

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • zodpovednosť za pridelených klientov,
 • správa poistenia, analýza rizík a spracovávanie poistných produktov pre klientov,
 • komunikácia s poisťovňami o obchodných a technických podmienkach poistenia pre klientov,
 • aktívna akvizícia nových klientov,
 • uzatváranie poistných zmlúv,
 • evidencia poistných zmlúv a práca s klientskou databázou,
 • súčinnosť pri likvidácii poistných udalostí,
 • príprava a účasť na marketingových kampaniach,
 • úprava www stránok spoločnosti (CMS),
 • služobné cesty.

Ponúkame:

 • kolektív skúsených kolegov a vedenie spoločnosti vyžadujúce najlepšie výkony,
 • moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
 • zaujímavú spoluprácu v perspektívnom odvetví,
 • podmienky pre systematický odborný rozvoj,
 • ohodnotenie zodpovedajúce výkonu,
 • rozvinutý systém odmeňovania a benefitov,

Požadované vzdelanie:

 • stredoškolské s maturitou,
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie,
 • vysokoškolské I. stupňa,
 • vysokoškolské II. stupňa,

Zameranie, odbor:

 • ekonomické,
 • právne,

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk - aktívne

Počítačové znalosti - používateľ:

 • Internet (e-mail, www) - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Outlook - pokročilý
 • Microsoft Word - pokročilý
 • editácia www stránky (CMS)

Vodičský preukaz: B (minimálne 2 roky praxe)

Požadovaná prax: na pozícii v oblasti neživotné alebo životné poistenie – 1 rok

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • ekonomické vzdelanie nie je podmienkou,
 • preukázateľné skúsenosti s obchodnými rokovaniami a prezentáciami (výborné prezentačné schopnosti, komunikatívnosť),
 • orientácia a znalosti v oblasti poisťovníctva,
 • zodpovednosť a samostatnosť ale aj tímový prístup,
 • vysoké pracovné nasadenie, časová a priestorová flexibilita,
 • analytické myslenie,
 • precíznosť, disciplína a inovačný prístup k práci,
 • záujem o trvalé a kvalitné sebavzdelávanie,
 • morálna a občianska bezúhonnosť,
 • reprezentatívne vystupovanie.

Váš životopis posielajte v slovenskom jazyku a anglickom jazyku spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete, prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti.
Odpovieme len vybraným uchádzačom.

Stiahnuť v PDF
(444 kB)

Analytik poistných produktov
Druh pracovného pomeru: na dohodu, živnosť, s.r.o

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • zodpovednosť za analýzu všetkých poistných produktov na trhu,
 • komunikácia s poisťovňami o obchodných a technických podmienkach poistných produktov,
 • práca s produktovou databázou,
 • účasť na školeniach poisťovní k produktom,
 • úprava www stránok spoločnosti (CMS),
 • príprava produktových analýz pre vedenie spoločnosti.

Ponúkame:

 • kolektív skúsených kolegov a vedenie spoločnosti vyžadujúce najlepšie výkony,
 • moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
 • zaujímavú spoluprácu v perspektívnom odvetví,
 • podmienky pre systematický odborný rozvoj,
 • ohodnotenie zodpovedajúce výkonu,
 • rozvinutý systém odmeňovania a benefitov.

Požadované vzdelanie:

 • stredoškolské s maturitou,
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie,
 • vysokoškolské I. stupňa,
 • vysokoškolské II. stupňa.

Zameranie, odbor: ekonomické, právne, IT.

Jazykové znalosti: anglický jazyk – aktívne

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Internet (e-mail, www) – pokročilý,
 • Microsoft Office – pokročilý,
 • Editácia www stránky (CMS).

Vodičský preukaz: B

Požadovaná prax: na pozícii v oblasti neživotné alebo životné poistenie, prípravy poistných produktov, analytik produktov a pod., min. 1 rok.

Osobné predpoklady a zručnosti:

 • preukázateľné skúsenosti s analytikou produktov (výborné analytické schopnosti),
 • orientácia a znalosti v oblasti poisťovníctva,
 • zodpovednosť a samostatnosť ale aj tímový prístup,
 • vysoké pracovné nasadenie, časová a priestorová flexibilita,
 • vynikajúce analytické myslenie,
 • precíznosť, disciplína a inovačný prístup k práci,
 • záujem o trvalé a kvalitné sebavzdelávanie,
 • morálna a občianska bezúhonnosť,
 • reprezentatívne vystupovanie.

Váš životopis v slovenskom jazyku a anglickom jazyku posielajte spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete, prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti.
Odpovieme len vybraným uchádzačom.


Stiahnuť v pdf (561 kB)

Manažér online poistenia

Druh pracovného pomeru: na dohodu, živnosť, s.r.o

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • zodpovednosť za online poistenie a inovatívne IT nástroje spoločnosti,
 • analýza trhu online poistenia a spracovávanie poistných produktov pre klientov,
 • komunikácia s poisťovňami o obchodných a technických podmienkach online poistenia pre klientov,
 • práca s klientskou databázou,
 • príprava a účasť na marketingových kampaniach,
 • úprava www stránok spoločnosti (CMS).

Ponúkame:

 • kolektív skúsených kolegov a vedenie spoločnosti vyžadujúce najlepšie výkony,
 • moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
 • zaujímavú spoluprácu v perspektívnom odvetví,
 • podmienky pre systematický odborný rozvoj,
 • ohodnotenie zodpovedajúce výkonu,
 • rozvinutý systém odmeňovania a benefitov.

Požadované vzdelanie:

 • stredoškolské s maturitou,
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie,
 • vysokoškolské I. stupňa,
 • vysokoškolské II. stupňa.

Zameranie, odbor:

 • ekonomické,
 • IT.

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk - aktívne.

Počítačové znalosti - používateľ:

 • Internet (e-mail, www) - pokročilý,
 • Microsoft Excel - pokročilý,
 • Microsoft Outlook - pokročilý,
 • Microsoft Word - pokročilý,
 • editácia www stránky (CMS).

Vodičský preukaz: B

Požadovaná prax: na pozícii v oblasti neživotné alebo životné poistenie, prípravy online produktov, IT – 1 rok.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • ekonomické vzdelanie nie je podmienkou,
 • preukázateľné skúsenosti s obchodnými rokovaniami a prezentáciami (výborné prezentačné schopnosti, komunikatívnosť),
 • orientácia a znalosti v oblasti poisťovníctva,
 • zodpovednosť a samostatnosť ale aj tímový prístup,
 • vysoké pracovné nasadenie, časová a priestorová flexibilita,
 • analytické myslenie,
 • precíznosť, disciplína a inovačný prístup k práci,
 • záujem o trvalé a kvalitné sebavzdelávanie,
 • morálna a občianska bezúhonnosť,
 • reprezentatívne vystupovanie.

Váš životopis posielajte v slovenskom jazyku a anglickom jazyku spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete, prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti.
Odpovieme len vybraným uchádzačom.

Stiahnuť v pdf (558 kB)

Marketingový manažér poistenia

Druh pracovného pomeru: na dohodu, živnosť, s.r.o

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • odborné poradenstvo v rámci vzťahov s klientmi,
 • vytvorenie a manažment marketingových stratégií - špecializácia poistenie,
 • spolupráca pri tvorbe firemných dokumentov a web stránky spoločnosti,
 • tvorba zákazníckych benefitov a súťaží,
 • zodpovednosť za propagáciu spoločnosti smerom k verejnosti a médiám,
 • podpora a rozvoj image spoločnosti,
 • vydávanie elektronických newsletterov,
 • e-marketing,
 • obchodné rokovania,
 • cestovanie,
 • reporting vedeniu spoločnosti.

Ponúkame:

 • moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
 • zaujímavú spoluprácu v perspektívnom odvetví,
 • podmienky pre systematický a odborný rozvoj,
 • ohodnotenie zodpovedajúce výkonu,
 • rozvinutý systém odmeňovania a benefitov.

Požadované vzdelanie:

 • vysokoškolské II. stupňa

Zameranie, odbor:

 • marketing,
 • žurnalistika alebo masmediálna komunikácia,
 • ekonomické.

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk - aktívne

Počítačové znalosti - používateľ:

 • Internet (e-mail, www) - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Outlook - pokročilý
 • Microsoft Word - pokročilý
 • Google - pokročilý
 • Facebook - pokročilý
 • Linkedln - pokročilý
 • Skype - pokročilý

Vodičský preukaz: B

Požadovaná prax: Počet rokov praxe 3

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • orientácia, znalosti a prax v oblasti marketingu,
 • zodpovednosť pri riešení úloh podriadených cieľu,
 • kreativita a analytické schopnosti,
 • disciplinované myslenie a konanie,
 • profesionálny prístup k zverenej agende,
 • samostatnosť aj práca v tíme,
 • preukázateľné skúsenosti s obchodnými rokovaniami,
 • výborná znalosť slovenského jazyka,
 • vynikajúca orientácia v e-marketingu,
 • predchádzajúca prax na podobnej pozícií výhodou,
 • skúsenosti z práce v médiách vítané,
 • príjemný vzhľad, kultivované vystupovanie,
 • morálna a občianska bezúhonnosť,
 • znalosť etikety a protokolu.

Váš životopis posielajte v slovenskom a anglickom jazyku spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete, prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti. K svojej žiadosti pripojte aj Váš krátky komentár na tému marketingu k webovým stránkam spoločností (www.aprocon.eu).
Odpovieme len vybraným uchádzačom.

Stiahnuť v PDF (443 kB)

Likvidátor poistných udalostí
Druh pracovného pomeru: na dohodu, živnosť, s.r.o

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • metodické a odborné riadenie, organizácia a zabezpečenie likvidácie škôd na poistných zmluvách klientov spoločnosti,
 • šetrenie poistných udalostí, komunikácia s poisťovňami a s externými likvidátormi poisťovní,
 • administratívne úkony spojené s poistnou udalosťou, škodová agenda a korešpondencia k poistnej udalosti,
 • komunikácia a stretnutia s klientmi a poskytovanie odbornej pomoci klientom,
 • optimalizácia procesov likvidácie škôd,
 • vedenie evidencie a štatistík,
 • manažment a vybavovanie sťažností klientov,
 • navrhovanie opatrení a riešení v súvislosti so špecifickými poistnými udalosťami,
 • zabezpečenie interných metodických a praktických školení,
 • odborný rozvoj na školeniach poisťovní.

Ponúkame:

 • kolektív skúsených kolegov a vedenie spoločnosti vyžadujúce najlepšie výkony,
 • moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
 • zaujímavú spoluprácu v perspektívnom odvetví,
 • podmienky pre systematický odborný rozvoj,
 • ohodnotenie zodpovedajúce výkonu,
 • rozvinutý systém odmeňovania a benefitov.

Požadované vzdelanie:

 • stredoškolské s maturitou,
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie,
 • vysokoškolské I. stupňa,
 • vysokoškolské II. stupňa.

Zameranie, odbor:

 • technické, ekonomické, právne.

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk - aktívne

Počítačové znalosti - používateľ:

 • Internet (e-mail, www) - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Outlook - pokročilý
 • Microsoft Word - pokročilý
 • editácia www stránky (CMS)

Vodičský preukaz: B (minimálne 2 roky praxe)

Požadovaná prax: minimálne 3 roky v poisťovni/súkromnej sfére, preferujeme kandidátov znalých uvedenej oblasti

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • orientácia a znalosti v oblasti poisťovníctva,
 • zodpovednosť a samostatnosť ale aj tímový prístup,
 • vysoké pracovné nasadenie, časová a priestorová flexibilita,
 • precíznosť, disciplína a inovačný prístup k práci,
 • záujem o trvalé a kvalitné sebavzdelávanie,
 • morálna a občianska bezúhonnosť,
 • reprezentatívne vystupovanie.

Váš životopis posielajte v slovenskom jazyku a anglickom jazyku spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete, prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti.
Odpovieme len vybraným uchádzačom.

Stiahnuť v pdf (558 kB)

Sales Executive Trainee

Druh pracovného pomeru: na dohodu, živnosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • štartovacia pozícia pre budúceho obchodného manažéra,
 • zapojenie do rozvojového programu Sales Executive Trainee v skupine APROCON s možnosťou získania obchodných skúseností a pre najlepších získanie manažérskej pozície,
 • aktívna obchodná činnosť v oblasti neživotného poistenia,
 • akvizičná činnosť, získavanie nových obchodných partnerov a rozvoj zručností starostlivosti o klientov,
 • predkladanie a prezentácia poistných návrhov,
 • účasť na obchodných rokovaniach s poisťovňami o obchodných a technických podmienkach,
 • účasť na likvidácii poistných udalostí,
 • zodpovednosť za plnenie vlastného obchodného plánu,
 • reporting nadriadenému.

Ponúkame:

 • práca je vhodná pre študenta vysokoškolského štúdia,
 • príležitosť pracovať pre stabilnú a silnú spoločnosť,
 • moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
 • zaujímavá spolupráca v perspektívnom odvetví poisťovníctva,
 • podmienky pre systematický odborný rozvoj,
 • odborné a komunikačné školenia,
 • motivačné ohodnotenie zodpovedajúce výkonu,
 • najlepší získajú manažérsku pozíciu a iné benefity,
 • priestor pre sebarealizáciu,
 • vlastný time management.

Požadované vzdelanie:

 • stredoškolské s maturitou
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • študent vysokej školy

Zameranie, odbor:

 • ekonomické

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk - aktívne

Počítačové znalosti - používateľ:

 • Internet (e-mail, www) - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Outlook - pokročilý
 • Microsoft Word - pokročilý

Vodičský preukaz: B

Požadovaná prax: Pozícia je vhodná pre absolventa: Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • študent,
 • ekonomické vzdelanie je výhodou,
 • výborné prezentačné schopnosti, komunikatívnosť,
 • pracovné nasadenie zodpovedajúce cieľu, flexibilita,
 • disciplinované myslenie a konanie,
 • zodpovednosť, analytické schopnosti,
 • samostatnosť a práca v tíme,
 • ochota prijímať nové informácie, precíznosť v práci,
 • záujem o trvalé samovzdelávanie,
 • morálna a občianska bezúhonnosť,
 • reprezentatívne vystupovanie,
 • ekonomické vzdelanie nie je podmienkou.

Váš životopis posielajte v slovenskom a anglickom jazyku spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti.
Odpovieme len vybraným uchádzačom.

Stiahnuť v PDF (442 kB)

Odborný asistent

Druh pracovného pomeru: na dohodu, živnosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • asistencia konateľovi spoločnosti, manažérom a klientom,
 • vedenie evidencie úloh oddelenia poistenia a sledovanie termínov ich plnenia,
 • príprava podkladov podľa požiadaviek konateľa spoločnosti / oddelenia poistenia, prepisovanie, preklady, úprava, organizácia a archivácia dokumentov, scanovanie, kopírovanie, scartovanie dokumentov, práca s databázami, prieskumy trhu,
 • účasť na rokovaniach s poisťovňami a klientmi, klientsky servis vr. občerstvenia, nákup nápojov a potravín, nákup kancelárskych potrieb,
 • vybavovanie potrebných dokumentov z poisťovní, bánk,
 • kompletizácia a doručovanie dokumentov do podateľní (príp. osobne do rúk) a na poštu, evidencia prijatej/odoslanej pošty,
 • príprava a účasť na interných kampaniach, služobné cesty,
 • zodpovednosť za plnenie vlastného plánu a reporting konateľovi spoločnosti/ oddeleniu poistenia,
 • skúšobná doba po vzájomnej dohode.

Ponúkame:

 • práca je vhodná aj pre študenta vysokoškolského štúdia,
 • príležitosť pracovať pre stabilnú a silnú spoločnosť,
 • moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
 • zaujímavá práca v perspektívnom odvetví poisťovníctva,
 • podmienky pre odborný rozvoj, školenia,
 • motivačné ohodnotenie zodpovedajúce výkonu,
 • možnosť získať manažérsku pozíciu a benefity,
 • priestor pre sebarealizáciu.

Požadované vzdelanie:

 • stredoškolské s maturitou
 • študent vysokej školy
 • vysokoškolské I. alebo II. stupňa

Zameranie, odbor:

 • ekonomické alebo prax v poisťovníctve

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk - aktívne

Počítačové znalosti - používateľ:

 • Internet (e-mail, www) - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Outlook - pokročilý
 • Microsoft Word - pokročilý

Požadovaná prax: Pozícia je vhodná pre absolventa: Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • prax v poisťovníctve je výhodou,
 • pracovné nasadenie zodpovedajúce cieľu, flexibilita,
 • disciplinované myslenie a konanie, zodpovednosť, analytické schopnosti,
 • samostatnosť a práca v tíme, komunikatívnosť,
 • ochota prijímať nové informácie, precíznosť v práci, samovzdelávanie
 • morálna a občianska bezúhonnosť.

Váš životopis posielajte v slovenskom a anglickom jazyku spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti.
Odpovieme len vybraným uchádzačom.

Stiahnuť v PDF (464 kB)


Agroporadca

Manažér Agroporadca

Druh pracovného pomeru: na živnosť, na dohodu

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • Poradenstvo pre klientov spoločnosti najmä v oblasti priamych podpôr,
 • Vedenie evidencie klientov spoločnosti,

Ponúkame:

 • príležitosť pracovať pre stabilnú a silnú spoločnosť,
 • moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
 • zaujímavá práca v perspektívnom odvetví agroporadenstva,
 • podmienky pre odborný rozvoj, školenia,
 • motivačné ohodnotenie zodpovedajúce výkonu.

Požadované vzdelanie:

 • stredoškolské s maturitou
 • vysokoškolské I. alebo II. stupňa

Zameranie, odbor:

 • ekonomické, poľnohospodárske alebo prax v agroporadenstve.

Jazykové znalosti:

 • anglický jazyk - aktívne.

Počítačové znalosti:

 • Internet (e-mail, www) - pokročilý
 • Microsoft Excel, Outlook, Word - pokročilý

Požadovaná prax: Pozícia je vhodná pre absolventa: Nie

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • prax v agrosektore, PPA alebo MPaRV SR
 • pracovné nasadenie zodpovedajúce cieľu, flexibilita,
 • disciplinované myslenie a konanie, zodpovednosť, analytické schopnosti,
 • samostatnosť a práca v tíme, komunikatívnosť,
 • ochota prijímať nové informácie, precíznosť v práci, samovzdelávanie,
 • morálna a občianska bezúhonnosť.

Váš životopis posielajte v slovenskom a anglickom jazyku spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti.
Odpovieme len vybraným uchádzačom.

Stiahnuť v PDF (464 kB)


©2016 APROCON BUSINESS GROUP, website created by: jakub D.