PROJECTS | INSURANCE | FINANCE | REAL ESTATE | CONSULTING

CAREER

We are looking for great people for our team of professionals. We offer long-term cooperation based on mutual benefit and background of the company with experience and revised system of remuneration. In addition, we are looking for people to secure specific positions for our clients and partner companies.

If interested, send required documents according to particular position to the e-mail address office@aprocon.eu

Interné pozície

Firemný právnik

Druh pracovného pomeru: na dohodu

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • poskytovanie profesionálneho právneho poradenstva a informačnej podpory v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, fondov finančnej pomoci EÚ, grantov podľa politík EÚ, poisťovníctva, real estate, práv duševného vlastníctva, verejného obstarávania,
 • príprava, tvorba a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie,
 • právna ochrana spoločnosti voči tretím osobám,
 • zastupovanie spoločnosti v súdnych a správnych konaniach,
 • zodpovednosť za právnu agendu spoločnosti,
 • samostatná práca na jednotlivých právnych prípadoch,
 • vedenie interného právneho systému - smernice a nariadenia,
 • práca v tíme na jednotlivých prípadoch,
 • monitoring legislatívnych návrhov a zmien,
 • príprava právnych stanovísk,
 • komunikácia s tretími stranami,
 • reporting vedeniu spoločnosti.

Ponúkame:

 • moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
 • podmienky pre systematický a odborný rozvoj v tíme odborníkov,
 • ohodnotenie zodpovedajúce výkonu,
 • rozvinutý systém odmeňovania a benefitov.

Požadované vzdelanie:

 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské III. stupňa

Zameranie, odbor:

 • právnické

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk - expert

Počítačové znalosti - používateľ:

 • Internet (e-mail, www) - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Outlook - pokročilý
 • Microsoft Word - pokročilý

Vodičský preukaz: B

Požadovaná prax: Počet rokov praxe 3

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • odborné skúsenosti z praxe v občianskom a obchodnom práve,
 • výborná orientácia a prax v právnej problematike štrukturálnych fondov a grantov podľa politík EÚ,
 • orientácia v právach duševného vlastníctva,
 • orientácia vo verejnom obstarávaní,
 • základné poznatky z poisťovníctva a realitnej problematiky,
 • výborné komunikačné, argumentačné a analytické schopnosti,
 • motivácia pracovať v malom tíme ale aj samostatne,
 • orientácia na výsledok,
 • precíznosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, disciplinovanosť,
 • schopnosť pracovať pod časovým tlakom,
 • príjemné vystupovanie,
 • morálna a občianska bezúhonnosť.

Váš životopis posielajte v slovenskom a anglickom jazyku spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete, prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti v požadovaných oblastiach právneho poradenstva.
Odpovieme len vybraným uchádzačom.

Stiahnuť v PDF (441 kB)

Marketingový manažér

Druh pracovného pomeru: na dohodu, živnosť, s.r.o

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • odborné poradenstvo v rámci vzťahov s klientmi,
 • vytvorenie a manažment marketingových stratégií,
 • spolupráca pri tvorbe firemných dokumentov a web stránky spoločnosti,
 • tvorba zákazníckych benefitov a súťaží,
 • zodpovednosť za propagáciu spoločnosti smerom k verejnosti a médiám,
 • podpora a rozvoj image spoločnosti,
 • e-marketing,
 • obchodné rokovania,
 • cestovanie,
 • reporting vedeniu spoločnosti.

Ponúkame:

 • moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
 • zaujímavé zamestnanie v perspektívnom odvetví,
 • podmienky pre systematický a odborný rozvoj,
 • ohodnotenie zodpovedajúce výkonu,
 • rozvinutý systém odmeňovania a benefitov.

Požadované vzdelanie:

 • vysokoškolské II. stupňa

Zameranie, odbor:

 • marketing,
 • žurnalistika alebo masmediálna komunikácia,
 • ekonomické.

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk - aktívne

Počítačové znalosti - používateľ:

 • Internet (e-mail, www) - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Outlook - pokročilý
 • Microsoft Word - pokročilý
 • Google - pokročilý
 • Facebook - pokročilý
 • Linkedln - pokročilý
 • Skype - pokročilý

Vodičský preukaz: B

Požadovaná prax: Počet rokov praxe 3

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • orientácia, znalosti a prax v oblasti marketingu,
 • zodpovednosť pri riešení úloh podriadených cieľu,
 • kreativita a analytické schopnosti,
 • disciplinované myslenie a konanie,
 • profesionálny prístup k zverenej agende,
 • samostatnosť aj práca v tíme,
 • preukázateľné skúsenosti s obchodnými rokovaniami,
 • výborná znalosť slovenského jazyka,
 • vynikajúca orientácia v e-marketingu,
 • predchádzajúca prax na podobnej pozícií výhodou,
 • skúsenosti z práce v médiách vítané,
 • príjemný vzhľad, kultivované vystupovanie,
 • morálna a občianska bezúhonnosť,
 • znalosť etikety a protokolu.

Váš životopis posielajte v slovenskom a anglickom jazyku spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete, prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti. K svojej žiadosti pripojte aj Váš krátky komentár na tému marketingu k webovým stránkam spoločností (www.aprocon.eu).
Odpovieme len vybraným uchádzačom.

Stiahnuť v PDF (443 kB)

Office manažér
Druh pracovného pomeru: na dohodu, živnosť, s.r.o

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • komplexná starostlivosť o administratívny chod firmy/kancelárií/servisných a skladových priestorov,
 • organizácia dodávateľov služieb a tovarov,
 • prieskum trhu a návrhy na optimalizáciu výdavkov spoločnosti,
 • zapisovanie prijatej / odoslanej pošty a doručovanie na poštu,
 • vedenie pokladne, práca so zverenými peňažnými prostriedkami, vedenie pokladničnej knihy, vystavovanie pokladničných dokladov,
 • príprava podkladov podľa požiadaviek konateľa spoločnosti,
 • komunikácia s úradmi,
 • kompletizácia účtovných podkladov pre účtovnú firmu,
 • vedenie knihy jázd,
 • prepisovanie, úprava, organizácia a archivácia dokumentov,
 • zakladanie zmlúv a uloženie kópií (scan PDF),
 • editácia www stránok spoločnosti (CMS),
 • vedenie evidencie úloh príslušného organizačného útvaru a sledovanie termínov ich plnenia,
 • organizovanie návštev, porád, obchodných stretnutí,
 • klientsky servis vr. občerstvenia,
 • príprava služobných ciest, zabezpečenie víz, kúpa leteniek, zabezpečenie hotela, auta, večere a všetkých požiadaviek konateľa,
 • komunikácia s obchodnými partnermi, príp. asistentmi a vybavovanie všetkých potrebných náležitostí,
 • evidencia dochádzky,
 • starostlivosť o trezor a jeho obsah,
 • starostlivosť o vozový park a kontrola firemných vozidiel,
 • udržiavanie poriadku v kancelárií, skartovanie nežiaducich dokumentov,
 • nákup nápojov a potravín, nákup kancelárskych potrieb, nákup darov pre partnerov,
 • asistencia s prípravou projektov, kopírovanie, overovanie, prepisovanie, výber výpisov na súde, vybavovanie potrebných dokumentov z poisťovní, bánk, daňového úradu, kompletizácia projektov, odovzdávanie projektov a iných dokumentov do podateľní (príp. osobne do rúk),
 • organizácia firemných akcií a športových podujatí,
 • osobná asistencia konateľovi spoločnosti a jeho zastupovanie v neprítomnosti,
 • reporting vedeniu spoločnosti.

Ponúkame:

 • kolektív skúsených kolegov a vedenie spoločnosti vyžadujúce najlepšie výkony,
 • moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
 • zaujímavú spoluprácu v perspektívnom odvetví,
 • podmienky pre systematický odborný rozvoj,
 • ohodnotenie zodpovedajúce výkonu,
 • rozvinutý systém odmeňovania a benefitov.

Požadované vzdelanie:

 • stredoškolské s maturitou,
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie,
 • vysokoškolské I. stupňa,
 • Zameranie, odbor: ekonomické

Jazykové znalosti: anglický jazyk - aktívne

Počítačové znalosti - používateľ:

 • Internet (e-mail, www) – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • editácia www stránky (CMS)

Vodičský preukaz: skupina B a minimálne 2 roky praxe

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • organizačné schopnosti a analytické myslenie,
 • skúsenosti s riadením chodu kancelárie.
Váš životopis posielajte v slovenskom jazyku a anglickom jazyku spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete, prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti.
Odpovieme len vybraným uchádzačom.

Stiahnuť v PDF (432kB)

Webdizajnér, grafik, programátor

Druh pracovného pomeru: na dohodu, živnosť, s.r.o

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • štartovacia pozícia pre budúceho webdizajnéra,
 • e-marketing,
 • grafický návrh web stránok spoločnosti a ich aktualizácia a optimalizácia,
 • vývoj a update programov,
 • príprava a návrh printov, inzercií, logotypov, online bannerov,
 • spolupráca pri tvorbe firemných dokumentov spoločnosti,
 • podpora a rozvoj image spoločnosti,
 • reporting vedeniu spoločnosti.

Ponúkame:

 • práca je vhodná pre študenta vysokoškolského štúdia,
 • príležitosť pracovať pre stabilnú a silnú spoločnosť,
 • moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
 • zaujímavá spolupráca v perspektívnom odvetví,
 • podmienky pre systematický odborný rozvoj,
 • ohodnotenie zodpovedajúce výkonu,
 • rozvinutý systém odmeňovania a benefitov.

Požadované vzdelanie:

 • stredoškolské s maturitou
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • vysokoškolské I.stupňa
 • vysokoškolské II.stupňa

Zameranie, odbor:

 • grafické so zameraním na webdesign, IT

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk - aktívne

Počítačové znalosti - používateľ:

 • Internet (e-mail, www) - expert
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Outlook - expert
 • Microsoft Word - pokročilý
 • Adobe Photoshop - pokročilý
 • CorelDRAW - pokročilý
 • Adobe Illustrator - pokročilý
 • Google - pokročilý
 • Facebook - pokročilý
 • Linkedln - pokročilý
 • Skype - pokročilý
 • CSS - expert
 • HTML - expert

Vodičský preukaz: B

Požadovaná prax: Pozícia je vhodná pre absolventa: Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • preukázateľné skúsenosti s webdesignom a tvorbou webstránok,
 • záujem o vývoj vo webdesigne, znalosti HTML a CSS nevyhnutné,
 • kreativita, analytické a strategické schopnosti,
 • disciplinované myslenie a konanie,
 • vynikajúca znalosť slovenského jazyka,
 • zodpovednosť pri riešení úloh podriadených cieľu,
 • samostatnosť aj práca v tíme,
 • skúsenosti z práce v médiách vítané,
 • morálna a občianska bezúhonnosť.

Váš životopis posielajte v slovenskom a anglickom jazyku spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete, prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti. K svojej žiadosti pripojte aj Váš krátky komentár k webovým stránkam spoločností (www.aprocon.eu a www.sasar.eu).
Odpovieme len vybraným uchádzačom.

Stiahnuť v PDF (444 kB)


Projekty

Manažér projektov EÚ

Druh pracovného pomeru: na dohodu, živnosť, s.r.o

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • odborné poradenstvo pre projekty v rámci grantov podľa politík EÚ a štrukturálnych fondov,
 • riadenie procesov projektového manažmentu pridelených projektov,
 • spolupráca s klientmi, príslušnými ministerstvami a orgánmi EÚ, implementačnými agentúrami, orgánmi štátnej a miestnej správy a inými inštitúciami...,
 • analytická archivácia dokumentácie v listinnej aj elektronickej forme,
 • vypracovanie a administrácia projektov,
 • služobné cesty SR / zahraničie,
 • editácia www stránok spoločnosti (CMS).

Ponúkame:

 • moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
 • zaujímavú prácu v perspektívnom odvetví
 • podmienky pre systematický odborný rozvoj,
 • ohodnotenie zodpovedajúce výkonu,
 • rozvinutý systém odmeňovania a benefitov.

Požadované vzdelanie:

 • vysokoškolské II. stupňa

Zameranie, odbor:

 • ekonomické,
 • právne.

Jazykové znalosti:

 • anglický jazyk - aktívne,
 • francúzsky jazyk - aktívne /výhodou/,
 • nemecký jazyk - aktívne /výhodou/.

Počítačové znalosti:

 • Microsoft Outlook - pokročilý
 • Microsoft Word - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Internet (e-mail, www) - pokročilý

Vodičský preukaz: B

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • orientácia, znalosti, prax v oblasti grantov podľa politík EÚ a štrukturálnych fondov,
 • vysoké pracovné nasadenie, flexibilita, samostatnosť a zodpovednosť,
 • analytické myslenie,
 • disciplinované myslenie a konanie,
 • morálna a občianska bezúhonnosť,
 • reprezentatívne vystupovanie,
 • orientácia na výsledok,
 • neustály odborný rozvoj a samovzdelávanie,
 • ochota prijímať nové informácie, precíznosť v práci,
 • všeobecný prehľad.

Váš životopis posielajte v slovenskom a anglickom jazyku spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti.
Odpovieme len vybraným uchádzačom.

Stiahnuť v PDF (266 kB)


Poistenie

Podriadený finančný agent

Druh pracovného pomeru: na dohodu, živnosť, s.r.o

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • zodpovednosť za pridelených klientov,
 • správa poistenia, analýza rizík a spracovávanie poistných produktov pre klientov,
 • komunikácia s poisťovňami o obchodných a technických podmienkach poistenia pre klientov,
 • aktívna akvizícia nových klientov,
 • uzatváranie poistných zmlúv,
 • evidencia poistných zmlúv a práca s klientskou databázou,
 • súčinnosť pri likvidácii poistných udalostí,
 • príprava a účasť na marketingových kampaniach,
 • úprava www stránok spoločnosti (CMS),
 • služobné cesty.

Ponúkame:

 • kolektív skúsených kolegov a vedenie spoločnosti vyžadujúce najlepšie výkony,
 • moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
 • zaujímavú spoluprácu v perspektívnom odvetví,
 • podmienky pre systematický odborný rozvoj,
 • ohodnotenie zodpovedajúce výkonu,
 • rozvinutý systém odmeňovania a benefitov,

Požadované vzdelanie:

 • stredoškolské s maturitou,
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie,
 • vysokoškolské I. stupňa,
 • vysokoškolské II. stupňa,

Zameranie, odbor:

 • ekonomické,
 • právne,

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk - aktívne

Počítačové znalosti - používateľ:

 • Internet (e-mail, www) - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Outlook - pokročilý
 • Microsoft Word - pokročilý
 • editácia www stránky (CMS)

Vodičský preukaz: B (minimálne 2 roky praxe)

Požadovaná prax: na pozícii v oblasti neživotné alebo životné poistenie – 1 rok

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • ekonomické vzdelanie nie je podmienkou,
 • preukázateľné skúsenosti s obchodnými rokovaniami a prezentáciami (výborné prezentačné schopnosti, komunikatívnosť),
 • orientácia a znalosti v oblasti poisťovníctva,
 • zodpovednosť a samostatnosť ale aj tímový prístup,
 • vysoké pracovné nasadenie, časová a priestorová flexibilita,
 • analytické myslenie,
 • precíznosť, disciplína a inovačný prístup k práci,
 • záujem o trvalé a kvalitné sebavzdelávanie,
 • morálna a občianska bezúhonnosť,
 • reprezentatívne vystupovanie.

Váš životopis posielajte v slovenskom jazyku a anglickom jazyku spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete, prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti.
Odpovieme len vybraným uchádzačom.

Stiahnuť v PDF
(444 kB)

Analytik poistných produktov
Druh pracovného pomeru: na dohodu, živnosť, s.r.o

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • zodpovednosť za analýzu všetkých poistných produktov na trhu,
 • komunikácia s poisťovňami o obchodných a technických podmienkach poistných produktov,
 • práca s produktovou databázou,
 • účasť na školeniach poisťovní k produktom,
 • úprava www stránok spoločnosti (CMS),
 • príprava produktových analýz pre vedenie spoločnosti.

Ponúkame:

 • kolektív skúsených kolegov a vedenie spoločnosti vyžadujúce najlepšie výkony,
 • moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
 • zaujímavú spoluprácu v perspektívnom odvetví,
 • podmienky pre systematický odborný rozvoj,
 • ohodnotenie zodpovedajúce výkonu,
 • rozvinutý systém odmeňovania a benefitov.

Požadované vzdelanie:

 • stredoškolské s maturitou,
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie,
 • vysokoškolské I. stupňa,
 • vysokoškolské II. stupňa.

Zameranie, odbor: ekonomické, právne, IT.

Jazykové znalosti: anglický jazyk – aktívne

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Internet (e-mail, www) – pokročilý,
 • Microsoft Office – pokročilý,
 • Editácia www stránky (CMS).

Vodičský preukaz: B

Požadovaná prax: na pozícii v oblasti neživotné alebo životné poistenie, prípravy poistných produktov, analytik produktov a pod., min. 1 rok.

Osobné predpoklady a zručnosti:

 • preukázateľné skúsenosti s analytikou produktov (výborné analytické schopnosti),
 • orientácia a znalosti v oblasti poisťovníctva,
 • zodpovednosť a samostatnosť ale aj tímový prístup,
 • vysoké pracovné nasadenie, časová a priestorová flexibilita,
 • vynikajúce analytické myslenie,
 • precíznosť, disciplína a inovačný prístup k práci,
 • záujem o trvalé a kvalitné sebavzdelávanie,
 • morálna a občianska bezúhonnosť,
 • reprezentatívne vystupovanie.

Váš životopis v slovenskom jazyku a anglickom jazyku posielajte spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete, prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti.
Odpovieme len vybraným uchádzačom.


Stiahnuť v pdf (561 kB)

Manažér online poistenia

Druh pracovného pomeru: na dohodu, živnosť, s.r.o

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • zodpovednosť za online poistenie a inovatívne IT nástroje spoločnosti,
 • analýza trhu online poistenia a spracovávanie poistných produktov pre klientov,
 • komunikácia s poisťovňami o obchodných a technických podmienkach online poistenia pre klientov,
 • práca s klientskou databázou,
 • príprava a účasť na marketingových kampaniach,
 • úprava www stránok spoločnosti (CMS).

Ponúkame:

 • kolektív skúsených kolegov a vedenie spoločnosti vyžadujúce najlepšie výkony,
 • moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
 • zaujímavú spoluprácu v perspektívnom odvetví,
 • podmienky pre systematický odborný rozvoj,
 • ohodnotenie zodpovedajúce výkonu,
 • rozvinutý systém odmeňovania a benefitov.

Požadované vzdelanie:

 • stredoškolské s maturitou,
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie,
 • vysokoškolské I. stupňa,
 • vysokoškolské II. stupňa.

Zameranie, odbor:

 • ekonomické,
 • IT.

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk - aktívne.

Počítačové znalosti - používateľ:

 • Internet (e-mail, www) - pokročilý,
 • Microsoft Excel - pokročilý,
 • Microsoft Outlook - pokročilý,
 • Microsoft Word - pokročilý,
 • editácia www stránky (CMS).

Vodičský preukaz: B

Požadovaná prax: na pozícii v oblasti neživotné alebo životné poistenie, prípravy online produktov, IT – 1 rok.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • ekonomické vzdelanie nie je podmienkou,
 • preukázateľné skúsenosti s obchodnými rokovaniami a prezentáciami (výborné prezentačné schopnosti, komunikatívnosť),
 • orientácia a znalosti v oblasti poisťovníctva,
 • zodpovednosť a samostatnosť ale aj tímový prístup,
 • vysoké pracovné nasadenie, časová a priestorová flexibilita,
 • analytické myslenie,
 • precíznosť, disciplína a inovačný prístup k práci,
 • záujem o trvalé a kvalitné sebavzdelávanie,
 • morálna a občianska bezúhonnosť,
 • reprezentatívne vystupovanie.

Váš životopis posielajte v slovenskom jazyku a anglickom jazyku spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete, prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti.
Odpovieme len vybraným uchádzačom.

Stiahnuť v pdf (558 kB)

Marketingový manažér poistenia

Druh pracovného pomeru: na dohodu, živnosť, s.r.o

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • odborné poradenstvo v rámci vzťahov s klientmi,
 • vytvorenie a manažment marketingových stratégií - špecializácia poistenie,
 • spolupráca pri tvorbe firemných dokumentov a web stránky spoločnosti,
 • tvorba zákazníckych benefitov a súťaží,
 • zodpovednosť za propagáciu spoločnosti smerom k verejnosti a médiám,
 • podpora a rozvoj image spoločnosti,
 • vydávanie elektronických newsletterov,
 • e-marketing,
 • obchodné rokovania,
 • cestovanie,
 • reporting vedeniu spoločnosti.

Ponúkame:

 • moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
 • zaujímavú spoluprácu v perspektívnom odvetví,
 • podmienky pre systematický a odborný rozvoj,
 • ohodnotenie zodpovedajúce výkonu,
 • rozvinutý systém odmeňovania a benefitov.

Požadované vzdelanie:

 • vysokoškolské II. stupňa

Zameranie, odbor:

 • marketing,
 • žurnalistika alebo masmediálna komunikácia,
 • ekonomické.

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk - aktívne

Počítačové znalosti - používateľ:

 • Internet (e-mail, www) - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Outlook - pokročilý
 • Microsoft Word - pokročilý
 • Google - pokročilý
 • Facebook - pokročilý
 • Linkedln - pokročilý
 • Skype - pokročilý

Vodičský preukaz: B

Požadovaná prax: Počet rokov praxe 3

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • orientácia, znalosti a prax v oblasti marketingu,
 • zodpovednosť pri riešení úloh podriadených cieľu,
 • kreativita a analytické schopnosti,
 • disciplinované myslenie a konanie,
 • profesionálny prístup k zverenej agende,
 • samostatnosť aj práca v tíme,
 • preukázateľné skúsenosti s obchodnými rokovaniami,
 • výborná znalosť slovenského jazyka,
 • vynikajúca orientácia v e-marketingu,
 • predchádzajúca prax na podobnej pozícií výhodou,
 • skúsenosti z práce v médiách vítané,
 • príjemný vzhľad, kultivované vystupovanie,
 • morálna a občianska bezúhonnosť,
 • znalosť etikety a protokolu.

Váš životopis posielajte v slovenskom a anglickom jazyku spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete, prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti. K svojej žiadosti pripojte aj Váš krátky komentár na tému marketingu k webovým stránkam spoločností (www.aprocon.eu).
Odpovieme len vybraným uchádzačom.

Stiahnuť v PDF (443 kB)

Likvidátor poistných udalostí
Druh pracovného pomeru: na dohodu, živnosť, s.r.o

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • metodické a odborné riadenie, organizácia a zabezpečenie likvidácie škôd na poistných zmluvách klientov spoločnosti,
 • šetrenie poistných udalostí, komunikácia s poisťovňami a s externými likvidátormi poisťovní,
 • administratívne úkony spojené s poistnou udalosťou, škodová agenda a korešpondencia k poistnej udalosti,
 • komunikácia a stretnutia s klientmi a poskytovanie odbornej pomoci klientom,
 • optimalizácia procesov likvidácie škôd,
 • vedenie evidencie a štatistík,
 • manažment a vybavovanie sťažností klientov,
 • navrhovanie opatrení a riešení v súvislosti so špecifickými poistnými udalosťami,
 • zabezpečenie interných metodických a praktických školení,
 • odborný rozvoj na školeniach poisťovní.

Ponúkame:

 • kolektív skúsených kolegov a vedenie spoločnosti vyžadujúce najlepšie výkony,
 • moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
 • zaujímavú spoluprácu v perspektívnom odvetví,
 • podmienky pre systematický odborný rozvoj,
 • ohodnotenie zodpovedajúce výkonu,
 • rozvinutý systém odmeňovania a benefitov.

Požadované vzdelanie:

 • stredoškolské s maturitou,
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie,
 • vysokoškolské I. stupňa,
 • vysokoškolské II. stupňa.

Zameranie, odbor:

 • technické, ekonomické, právne.

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk - aktívne

Počítačové znalosti - používateľ:

 • Internet (e-mail, www) - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Outlook - pokročilý
 • Microsoft Word - pokročilý
 • editácia www stránky (CMS)

Vodičský preukaz: B (minimálne 2 roky praxe)

Požadovaná prax: minimálne 3 roky v poisťovni/súkromnej sfére, preferujeme kandidátov znalých uvedenej oblasti

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • orientácia a znalosti v oblasti poisťovníctva,
 • zodpovednosť a samostatnosť ale aj tímový prístup,
 • vysoké pracovné nasadenie, časová a priestorová flexibilita,
 • precíznosť, disciplína a inovačný prístup k práci,
 • záujem o trvalé a kvalitné sebavzdelávanie,
 • morálna a občianska bezúhonnosť,
 • reprezentatívne vystupovanie.

Váš životopis posielajte v slovenskom jazyku a anglickom jazyku spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete, prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti.
Odpovieme len vybraným uchádzačom.

Stiahnuť v pdf (558 kB)

Sales Executive Trainee

Druh pracovného pomeru: na dohodu, živnosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • štartovacia pozícia pre budúceho obchodného manažéra,
 • zapojenie do rozvojového programu Sales Executive Trainee v skupine APROCON s možnosťou získania obchodných skúseností a pre najlepších získanie manažérskej pozície,
 • aktívna obchodná činnosť v oblasti neživotného poistenia,
 • akvizičná činnosť, získavanie nových obchodných partnerov a rozvoj zručností starostlivosti o klientov,
 • predkladanie a prezentácia poistných návrhov,
 • účasť na obchodných rokovaniach s poisťovňami o obchodných a technických podmienkach,
 • účasť na likvidácii poistných udalostí,
 • zodpovednosť za plnenie vlastného obchodného plánu,
 • reporting nadriadenému.

Ponúkame:

 • práca je vhodná pre študenta vysokoškolského štúdia,
 • príležitosť pracovať pre stabilnú a silnú spoločnosť,
 • moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
 • zaujímavá spolupráca v perspektívnom odvetví poisťovníctva,
 • podmienky pre systematický odborný rozvoj,
 • odborné a komunikačné školenia,
 • motivačné ohodnotenie zodpovedajúce výkonu,
 • najlepší získajú manažérsku pozíciu a iné benefity,
 • priestor pre sebarealizáciu,
 • vlastný time management.

Požadované vzdelanie:

 • stredoškolské s maturitou
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • študent vysokej školy

Zameranie, odbor:

 • ekonomické

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk - aktívne

Počítačové znalosti - používateľ:

 • Internet (e-mail, www) - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Outlook - pokročilý
 • Microsoft Word - pokročilý

Vodičský preukaz: B

Požadovaná prax: Pozícia je vhodná pre absolventa: Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • študent,
 • ekonomické vzdelanie je výhodou,
 • výborné prezentačné schopnosti, komunikatívnosť,
 • pracovné nasadenie zodpovedajúce cieľu, flexibilita,
 • disciplinované myslenie a konanie,
 • zodpovednosť, analytické schopnosti,
 • samostatnosť a práca v tíme,
 • ochota prijímať nové informácie, precíznosť v práci,
 • záujem o trvalé samovzdelávanie,
 • morálna a občianska bezúhonnosť,
 • reprezentatívne vystupovanie,
 • ekonomické vzdelanie nie je podmienkou.

Váš životopis posielajte v slovenskom a anglickom jazyku spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti.
Odpovieme len vybraným uchádzačom.

Stiahnuť v PDF (442 kB)

Odborný asistent

Druh pracovného pomeru: na dohodu, živnosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • asistencia konateľovi spoločnosti, manažérom a klientom,
 • vedenie evidencie úloh oddelenia poistenia a sledovanie termínov ich plnenia,
 • príprava podkladov podľa požiadaviek konateľa spoločnosti / oddelenia poistenia, prepisovanie, preklady, úprava, organizácia a archivácia dokumentov, scanovanie, kopírovanie, scartovanie dokumentov, práca s databázami, prieskumy trhu,
 • účasť na rokovaniach s poisťovňami a klientmi, klientsky servis vr. občerstvenia, nákup nápojov a potravín, nákup kancelárskych potrieb,
 • vybavovanie potrebných dokumentov z poisťovní, bánk,
 • kompletizácia a doručovanie dokumentov do podateľní (príp. osobne do rúk) a na poštu, evidencia prijatej/odoslanej pošty,
 • príprava a účasť na interných kampaniach, služobné cesty,
 • zodpovednosť za plnenie vlastného plánu a reporting konateľovi spoločnosti/ oddeleniu poistenia,
 • skúšobná doba po vzájomnej dohode.

Ponúkame:

 • práca je vhodná aj pre študenta vysokoškolského štúdia,
 • príležitosť pracovať pre stabilnú a silnú spoločnosť,
 • moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
 • zaujímavá práca v perspektívnom odvetví poisťovníctva,
 • podmienky pre odborný rozvoj, školenia,
 • motivačné ohodnotenie zodpovedajúce výkonu,
 • možnosť získať manažérsku pozíciu a benefity,
 • priestor pre sebarealizáciu.

Požadované vzdelanie:

 • stredoškolské s maturitou
 • študent vysokej školy
 • vysokoškolské I. alebo II. stupňa

Zameranie, odbor:

 • ekonomické alebo prax v poisťovníctve

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk - aktívne

Počítačové znalosti - používateľ:

 • Internet (e-mail, www) - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Outlook - pokročilý
 • Microsoft Word - pokročilý

Požadovaná prax: Pozícia je vhodná pre absolventa: Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • prax v poisťovníctve je výhodou,
 • pracovné nasadenie zodpovedajúce cieľu, flexibilita,
 • disciplinované myslenie a konanie, zodpovednosť, analytické schopnosti,
 • samostatnosť a práca v tíme, komunikatívnosť,
 • ochota prijímať nové informácie, precíznosť v práci, samovzdelávanie
 • morálna a občianska bezúhonnosť.

Váš životopis posielajte v slovenskom a anglickom jazyku spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti.
Odpovieme len vybraným uchádzačom.

Stiahnuť v PDF (464 kB)


Agroporadca

Manažér Agroporadca

Druh pracovného pomeru: na živnosť, na dohodu

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • Poradenstvo pre klientov spoločnosti najmä v oblasti priamych podpôr,
 • Vedenie evidencie klientov spoločnosti,

Ponúkame:

 • príležitosť pracovať pre stabilnú a silnú spoločnosť,
 • moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
 • zaujímavá práca v perspektívnom odvetví agroporadenstva,
 • podmienky pre odborný rozvoj, školenia,
 • motivačné ohodnotenie zodpovedajúce výkonu.

Požadované vzdelanie:

 • stredoškolské s maturitou
 • vysokoškolské I. alebo II. stupňa

Zameranie, odbor:

 • ekonomické, poľnohospodárske alebo prax v agroporadenstve.

Jazykové znalosti:

 • anglický jazyk - aktívne.

Počítačové znalosti:

 • Internet (e-mail, www) - pokročilý
 • Microsoft Excel, Outlook, Word - pokročilý

Požadovaná prax: Pozícia je vhodná pre absolventa: Nie

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • prax v agrosektore, PPA alebo MPaRV SR
 • pracovné nasadenie zodpovedajúce cieľu, flexibilita,
 • disciplinované myslenie a konanie, zodpovednosť, analytické schopnosti,
 • samostatnosť a práca v tíme, komunikatívnosť,
 • ochota prijímať nové informácie, precíznosť v práci, samovzdelávanie,
 • morálna a občianska bezúhonnosť.

Váš životopis posielajte v slovenskom a anglickom jazyku spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti.
Odpovieme len vybraným uchádzačom.

Stiahnuť v PDF (464 kB)


©2019 APROCON BUSINESS GROUP