PROJECTS | INSURANCE | FINANCE | REAL ESTATE | CONSULTING

AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu

AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,
pobočka poisťovne z iného členského štátu (Agra poisťovňa)

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

AXA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Coface Austria Kreditversicherung AG, organizačná zložka Slovensko

ČSOB Poisťovňa, a.s.

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Defend Finance, s.r.o., člen skupiny Defend Insurance Group,
Coverholder (Administrátor) poisťovne Lloyd´s of London, ANV Syndikát 5820

Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu

Generali Poisťovňa, a.s.

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

HDI Versicherung AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

MetLife Amslico poisťovňa, a.s.

QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Union poisťovňa, a. s.

UNIQA poisťovňa, a.s.

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

©2019 APROCON BUSINESS GROUP