PROJEKTY | POISTENIE | FINANCIE | REALITY | PORADENSTVO

Poistenie

Správca poistenia spolupracuje nezávisle so všetkými poisťovňami, uľahčuje orientáciu a rozhodovanie vo vlastnom portfóliu poistných produktov, významne šetrí čas aj náklady.

Služby pre právnické a fyzické osoby:

1. porovnanie cien a podmienok poistenia vo všetkých poisťovniach,

2. komplexný zmluvný servis a komunikácia s poisťovňami,

3. škodový servis a likvidácia poistných udalostí,

4. správa všetkých Vašich poistných zmlúv v poisťovniach podľa Vášho výberu v jedinom online systéme HomeOffice,

5. pridelený osobný správca poistenia,

6. všetky služby sú bezplatné.

Správca poistenia odporúča: Vyberte si komplexnú analýzu všetkých vašich poistných zmlúv. Je to bezplatná služba a nezaväzuje žiadnu zo strán k uzatvoreniu poistnej zmluvy.

poistenie@aprocon.eu +421 904 590 590

Vyberte si komplexnú analýzu poistenia

33%
komplexná analýza všetkých poistných zmlúv
Podnikateľ    Fyzická osoba

alebo poistný produkt:

©2016 APROCON BUSINESS GROUP, website created by: jakub D.