PROJECTS | INSURANCE | FINANCE | REAL ESTATE | CONSULTING

Projects

Project Manager provides project management of European research and innovation programmes, structural funds, national and international grant schemes. Benefits of Project Manager:

1. start of the cooperation in various stages of preparation, implementation and review or audit

2. development and control of all required attachments, payment requests, monitoring reports and other documents depending on the nature of the project

3. long-term cooperation until the end of the projects monitoring period

4. cooperation in reviews and audits.

Project Manager recommends: Let us draw a free analysis of eligibility and a “ten-strike” of your project idea

projekty@aprocon.eu +421 902 690 690

Operačné programy ESIF 2014 - 2020
Operačné programy Európska územná spolupráca

Mám záujem o program:

33%
Štrukturálne fondy 2014 - 2020
Výskum a inovácie (VaI)
Integrovaná infraštruktúra (II)
Ľudské zdroje (ĽZ)
Kvalita životného prostredia (KŽP)
Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
Technická pomoc (TP)
Rybné hospodárstvo (RH)
Program rozvoja vidieka (PRV)
 
som/bol som prijímateľom eurofondov
nie som prijímateľom eurofondov

©2019 APROCON BUSINESS GROUP